Handbook of Personology and Psychopathology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  9780471459071


Thông tin xuất bản: New Jersey :Wiley , 2005,

Mô tả vật lý: 580p. ; , 27cm.

Ngôn ngữ:


Mental illness -- Classification.; Personality assessment.-- Personality disorders.-- Personality.-- Psychology, Pathological.-- Millon, Theodore.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
20F
Thư viện AB
6D
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 616.858


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH