Developmental psychopathology. Volume 3- Risk, Disorder, and Adaption
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780471237389

Ký hiệu phân loại: 616.89 Mental disorders

Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley & Sons, Inc., 2006,

Mô tả vật lý: 944p. ; , 28cm

Ngôn ngữ:


Adjustment (Psychology)-- Developmental psychology. -- Mental illness -- Etiology. ; Mental illness -- Risk factors. ; Mental Disorders -- etiology. ; Adaptation, Psychological. -- Developmental Disabilities. -- Psychopathology. -

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
20F
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 616.890


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH