Construction Dewatering and Groundwater Control : new methods and applications
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780471479437


Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley, 2007, 3rd ed.

Mô tả vật lý: 638p ; , 29cm.

Ngôn ngữ:


Building sites-- Drainage-- Groundwater flow-- Soil mechanics-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.150


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH