A Semantic Wiki-based Platform for IT Service Management
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9783731503330

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: KIT Scientific Publishing 2015,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (XI, 609 p. p.)

Ngôn ngữ:


The book researches the use of a semantic wiki in the area of IT Service Management within the IT department of an SME. An emphasis of the book lies in the design and prototypical implementation of tools for the integration of ITSM-relevant information into the semantic wiki, as well as tools for interactions between the wiki and external programs. The result of the book is a platform for agile, semantic wiki-based ITSM for IT administration teams of SMEs.

IT-Service-Management-- ITSM-- Semantic Wiki-- Semantisches Wiki-- Wiki-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH