Selling Social Change (Without Selling Out) :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9780787962166

Ký hiệu phân loại: 361.763

Thông tin xuất bản: San Francisco, Calif. :Jossey-Bass, 2002,

Mô tả vật lý: 229p. ; , 24cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Charities ; Finance ; Case studies.; Fund raising.; Nonprofit organizations ; United States ; Social service ; Finance.; Voluntarism ;

DÃY KỆ
11A
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
4C
*Ký hiệu xếp giá:  361.763
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn