Written English for business : Fisrt level

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alan Stanton

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 428.024 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University, 1990

Mô tả vật lý: 64 tr. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 23

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.024
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH