Giáo trình kinh tế học chính trị Mác-Lênin

 6 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 4

Tác giả: Hội Đồng Trung Ương.

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 335.43 Communism (Marxism-Leninism)

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia, 1999

Mô tả vật lý: 687 tr. ;

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 230

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.430
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH