Ready, Fire, Aim : Zero to 00 million in no time flat

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Masterson

Ngôn ngữ: Eng

ISBN-13: 978-0470182024

Ký hiệu phân loại: 658.11 Initiation of business enterprises

Thông tin xuất bản: New Jersey : JohnWiley & Sons, Incorporated, 2008

Mô tả vật lý: 288p. ; , 23cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 23009

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
26A
Sai Gon Campus
9E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.110
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH