The Ernst & Young LLP Guide to the IPO Value Journey
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780471352334

Ký hiệu phân loại: 658.15224 Organization and finance

Thông tin xuất bản: New York :Wiley , 1999,

Mô tả vật lý: 295p. ; , 24cm.

Ngôn ngữ:


Going public (Securities)
  - United States.
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
26C
Sai Gon Campus
9F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.152


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH