The Ernst & Young LLP Guide to the IPO Value Journey

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9780471352334

Ký hiệu phân loại: 658.15224

Thông tin xuất bản: New York :Wiley , 1999,

Mô tả vật lý: 295p. ; , 24cm.

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


,

DÃY KỆ
25F
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
13B
*Ký hiệu xếp giá:  658.152
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn