What I Learned From Sam Walton :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Michael Bergdahl,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9780471920168

Ký hiệu phân loại: 658.4012

Thông tin xuất bản: New Jersey :Wiley, John & Sons, Incorporated, 2006,

Mô tả vật lý: 237p. ; , 23cm.

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


,

DÃY KỆ
26D
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  658.401
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn