Smart Questions : Learn to ask the right question for powereful results
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780787971373


Thông tin xuất bản: San Francisco :Jossy-Bass, 2004,

Mô tả vật lý: 304p. ; , 23cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28A
Sai Gon Campus
9H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.403


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH