The Think Factory

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Susan D Conway

Ngôn ngữ: Eng

ISBN-13: 978-0470055199

Ký hiệu phân loại: 658.4038 Executive management

Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley, John & Sons, Incorporated, 2007

Mô tả vật lý: 240p ; , 24cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 23066

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28A
Sai Gon Campus
9E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.403
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH