Current Trends in Computer Science and Mechanical Automation. Selected Papers from CSMA2016 - Volume 2
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9783110584998

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Warsaw ; Berlin :De Gruyter, 2017,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (682 p.)

Ngôn ngữ:

ID: 230686
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH