Creating Rainmakers : The Manager';s Guide to Training Professionals to Attract New Clients
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Ford Harding, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780471920731

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley &Sonc,Inc, 2006,

Mô tả vật lý: 274p ; , 24cm

Ngôn ngữ:

ID: 23112
1. Personnel management.
  - Professional employees
  - Training of. ; Professions
  - Marketing. 1. Personnel management.
  - Professional employees
  - Training of.
2. Professions
  - Marketing.
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
29B
Sai Gon Campus
9K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.800


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH