The Determination of Chemical Elements in Food

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sergio Caroli

Ngôn ngữ: Eng

Ký hiệu phân loại: 664.07 Tests, analyses, quality controls

Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley-Interscience , 2007

Mô tả vật lý: 733p. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 23152

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30A
Sai Gon Campus
10F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 664.070
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH