Ventilation for Control of the Work Environment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9780471095323

Ký hiệu phân loại: 697.92

Thông tin xuất bản: New Jersey :Wiley-Interscience , 2004,

Mô tả vật lý: 424p. ; , 25cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Factories ; Heating and ventilation.; Industrial hygiene;

DÃY KỆ
29E
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
15D
*Ký hiệu xếp giá:  697.92
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn