Ready-To-Use Revision and Proofreading Activities : Unit 5

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jack Umstatter

Ngôn ngữ: Eng

ISBN-13: 978-0876284865

Ký hiệu phân loại: 808.042 Rhetoric in English

Thông tin xuất bản: San Francisco : Wiley, John & Sons, Incorporated, 1999

Mô tả vật lý: 160p. , 28cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 23198

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
31E
Sai Gon Campus
11B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 808.042
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH