Photoshop Elements 5 Workflow : The Digital Photographer's Guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780470100868

Ký hiệu phân loại: 006.696 Digital video

Thông tin xuất bản: Canada :Sybex Inc, 2007,

Mô tả vật lý: 286p. ; , 25cm.

Ngôn ngữ:


Adobe Photoshop elements-- Computer graphics.-- Photography -- Digital techniques.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3C
Sai Gon Campus
2H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 006.696


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH