A Europe Apart : History and Politics of European Monetary Integration

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Roberto Di Quirico

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-8883980978

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Florence, Italy : European Press Academic Publishing (EPAP), 2020

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (356 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 232469

This book combines history and political analysis of monetary integration in the European Union (EU) and discusses the main consequences of the euro on both member states' domestic politics and the EU's institutions and policies.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH