Celebrating 120 Years of Butantan Institute Contributions for Toxinology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ana Maria Moura-Da-Silva

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3036531885

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Basel : MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (408 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 232934

This is collection of original and review articles selected in recognition of the contribution of Instituto Butantan to the field of toxinology and its continued and relevant role in this field in the 120 years since its foundation. Congratulations to the Butantan Institute, its house scientists, and collaborators on its 120th anniversary!
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH