Biopolitics After Truth : Knowledge, Power and Democratic Life
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Edinburgh University Press, 2021,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Sergei Prozorov contends that the post-truth ideology leads to the degradation of the public sphere that is essential to democratic governance. He argues instead for a positive role of truth-telling in the democratisation of biopolitical governance.

Political structures: democracy -- bicssc; Democracy-- Political Ideologies-- Political Science-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH