Menopause for Dummies :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9780470053430

Ký hiệu phân loại: 618.175

Thông tin xuất bản: Indiana :Wiley Publishing, Inc., 2007,

Mô tả vật lý: 361p. ; , 23cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Menopause ; Popular works.; Treatment ;

DÃY KỆ
20B
Thư viện AB
7E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 618.175
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn