Perspectives on European Earthquake Engineering and Seismology: Volume 2
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9783319169644


Thông tin xuất bản: ChamSpringer Nature 2015,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (455 p.)

Ngôn ngữ:


Geotechnical Engineering &
Applied Earth Sciences

Natural disasters -- bicssc; Geotechnical Engineering & Applied Earth Sciences-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH