Biophysico-Chemical Processes of Heavy Metals and Metalloids in Soil Environments

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9780471737780

Ký hiệu phân loại: 628.55

Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley& Sons, Incorporated, 2008,

Mô tả vật lý: 636p. ; , 24cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Heavy metals ; Environmental aspects.; Soil pollution.; Soils ; Heavy metal content.;

DÃY KỆ
22C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
11B
*Ký hiệu xếp giá:  628.55
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn