The First Samurai :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Karl Friday, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9780471760825

Ký hiệu phân loại: 952.01092

Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley & Sons, Incorporated, 2008,

Mô tả vật lý: 224p. ; , 24cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Generals ; Japan ; Biography; History ; Tengyō Revolt, 938-940 ;; Taira, Masakado, 903 or 4-940;

DÃY KỆ
33B
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  952.010
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn