An Access Definition and Query Language : Towards a Unified Access Control Model
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9783731500889

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Karlsruhe :KIT Scientific Publishing, 2013,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (IX, 216 p. p.)

Ngôn ngữ:

ID: 233883
In this work we suggest a meta access control model emulating established access control models by configuration and offering enhanced features like the delegation of rights, ego-centered roles, and decentralized administration. The suggested meta access control model is named ''Access Definition and Query Language'' (ADQL). ADQL is represented by a formal, context-free grammar allowing to express the targeted access control model, policies, facts, and access queries as a formal language.
Access Control Model
  - Meta Access Control
  - Policy
  - Security
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH