How to Prepare Defense-Related Scientific and Technical Reports : Guidance for government, academia, and industry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Walter W Rice

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0471725091

Ký hiệu phân loại: 808.066355 Rhetoric and collections of literary texts from more than two literatures

Thông tin xuất bản: San Francisco : John Wiley & Sons, Incorporated, 2007

Mô tả vật lý: 376p. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 23431

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
31E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 808.066
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH