Truyền hình qua vệ tinh và cáp

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.388 Applied physics

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ , 2002, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 122 tr. ; , 31 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam


97DT.

Thông tin vệ tinh, Hệ thống,

DÃY KỆ
Thư viện AB
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH