Stevens' Handbook of Experimental Psychology. Vol. 2- Memory and Cognitive Processes
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  9780471650157

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley & Sons, Incorporated, 2002,

Mô tả vật lý: 636p. ; , 25cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 150.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH