The Davis Discipline : Fifty years of successful investing on Wall Street
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780471216346

Ký hiệu phân loại: 332.6 Investment

Thông tin xuất bản: New Jersey :Wiley, John & Sons, Incorporated, 2001,

Mô tả vật lý: 176p. ; , 22cm

Ngôn ngữ:


* Capitalists and financiers
  - United States
* Biography
* Investments
  - United States
* History
* Wall Street (New York
   N.Y.)
  - History
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7C
Sai Gon Campus
3G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 332.600


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH