Carbohydrates what you need to know

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: Eng

ISBN-13: 978-0471346708

Ký hiệu phân loại: 613.283 Carbohydrates

Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated, 1998

Mô tả vật lý: 75p. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 23686

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
20B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 613.283
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH