Becoming Citizens in a Changing World: IEA International Civic and Citizenship Education Study 2016 International Report
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9783319739632


Thông tin xuất bản: ChamSpringer Nature 2018,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (243 p.)

Ngôn ngữ:


 Civic education
  ICCS
  IEA Educational Achievement
  Civic knowledge
  Civics and citizenship
  Attitudes to civic life
  Engagement with civic life
  Civic participation
1. Education
  - bicssc; Civic education
  - Civic knowledge
  - Civics and citizenship
  - ICCS
  - IEA Educational Achievement-1. Education
  - bicssc
2. Civic education
  - Civic knowledge
  - Civics and citizenship
  - ICCS
  - IEA Educational Achievement-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH