Mastering System Center Operations Manager 2007
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Wiley Pub., 2007,

Mô tả vật lý: 431 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 23740
1. Microsoft System center.
  - Microsoft Windows server.
  - Computer networks
  - Management.; Computer systems
  - Evaluation.; Electronic data processing
  - Management.1. Microsoft System center.
  - Microsoft Windows server.
  - Computer networks
  - Management.
2. Computer systems
  - Evaluation.
3. Electronic data processing
  - Management.
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH