The SAT for Dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Geraldine Woods,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9780470056615

Ký hiệu phân loại: 378.1662

Thông tin xuất bản: New Jersey :Wiley Pub. , 2006,

Mô tả vật lý: 295p.; 28cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


SAT (Educational test) ; Study guides.;

DÃY KỆ
11E
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
4E
*Ký hiệu xếp giá:  378.166
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn