Calculus for Dummies, Portable Edition
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Mark Ryan,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  9780470056653

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: New Jersey :Wiley Pub. , 2006,

Mô tả vật lý: 167p. ; , 19cm.

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17D
Sai Gon Campus
5D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 515.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH