The ACT for Dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9780470056592

Ký hiệu phân loại: 378.1

Thông tin xuất bản: Indiana :Wiley Publishing, Inc. , 2006,

Mô tả vật lý: 280p. ; , 28cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


ACT Assessment ; Study guides.;

DÃY KỆ
11E
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
4E
*Ký hiệu xếp giá:  378.1
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn