Socioeconomic and Environmental Implications of Agricultural Residue Burning: A Case Study of Punjab, India
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9788132220145

Ký hiệu phân loại: 363.7288 Environmental problems

Thông tin xuất bản: ChamSpringer Nature 2015,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (144 p.)

Ngôn ngữ:

ID: 238441
 Organizational Studies, Economic Sociology
  Environmental Economics
  Community &
  Population Ecology
1. Development economics & emerging economies
  - bicssc; Environmental economics
  - bicssc; Community & Population Ecology
  - Environmental Economics
  - Organizational Studies
     Economic Sociology-1. Development economics & emerging economies
  - bicssc
2. Environmental economics
  - bicssc
3. Community & Population Ecology
  - Environmental Economics
  - Organizational Studies
     Economic Sociology-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH