Socioeconomic and Environmental Implications of Agricultural Residue Burning: A Case Study of Punjab, India
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9788132220145

Ký hiệu phân loại: 363.7288 Environmental problems

Thông tin xuất bản: ChamSpringer Nature 2015,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (144 p.)

Ngôn ngữ:


Organizational Studies, Economic Sociology
Environmental Economics
Community &
Population Ecology

Development economics & emerging economies -- bicssc; Environmental economics -- bicssc; Community & Population Ecology-- Environmental Economics-- Organizational Studies, Economic Sociology-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH