Landslides in Practice : Investigation, Analysis, And RemedialPrevention Options in Soils
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Derek H Cornforth,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780471678168


Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley & Sons, Inc, 2005,

Mô tả vật lý: 596p. ; , 28cm

Ngôn ngữ:


Landslide hazard analysis.-- Landslides.-- Soil mechanics.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22C
Sai Gon Campus
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.151


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH