Android on x86 : An Introduction to Optimizing for Intel® Architecture
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781430261315

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Springer Nature 2013,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (380 p.)

Ngôn ngữ:

ID: 238620
Computer science
1. Computer science
  - bicssc; Computer science-1. Computer science
  - bicssc
2. Computer science-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH