Unix Complete
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780782125283

Ký hiệu phân loại: 005.432 Specific operating systems

Thông tin xuất bản: USA :Sybex Inc, 1999,

Mô tả vật lý: 1007p. ; , 21cm.

Ngôn ngữ:


UNIX (Computer file)-- Operating systems (Computers)-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.432


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH