Unix Complete

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter Dyson, John Heilborn, Stan Kelly-Bootle

Ngôn ngữ: Eng

ISBN-13: 978-0782125283

Ký hiệu phân loại: 005.432 Specific operating systems

Thông tin xuất bản: USA : Sybex Inc, 1999

Mô tả vật lý: 1007p. ; , 21cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 23964

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.432


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH