Simplified Building Design for Wind and Earthquake Forces
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780471192114

Ký hiệu phân loại: 693.852 Earthquake-resistant construction

Thông tin xuất bản: New Jerset :John Wiley & Sons, Inc., 1995,

Mô tả vật lý: 355p. ; , 25cm

Ngôn ngữ:


Earthquake resistant design-- Wind resistant design.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30C
Sai Gon Campus
10K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 693.852


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH