Nghiên cứu xác định môi trường thích hợp nhân PLB và tạo chồi từ PLB giống lan Phalaenopsis amabilis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bùi Văn Thế Vinh, Nguyễn Hiền Nhơn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 24009

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH