Thiết kế hệ truyền động chỉnh lưu THYRISTOR - Động cơ có đảo chiều
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Võ Thành Tâm, ,

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.244 Transmission devices

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 48 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


95DC.

Hệ truyền động chỉnh lưu-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH