Phân tích tình hình tài chính tại công ty CP cơ khí và xây dựng Bình Triệu
 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 1

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2009,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH