Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình / Lê Văn Kiểm

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Văn Kiểm

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 690.24 Maintenance and repair

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Tp.HCM , 2004.

Mô tả vật lý: 382tr.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 24055

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH