Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình Lê Văn Kiểm
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.24 Maintenance and repair

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM , 2004.,

Mô tả vật lý: 382tr.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH