Bài giảng công nghệ sản xuất đồ uống

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 663 Beverage technology

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 24063

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH