Hóa kỹ thuật môi trường

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Võ Hồng Thi

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 577.14 En v ironmental chemistry

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 24110

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH