Ethics and Auditing
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781920942267

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: CanberraANU Press 2005,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (354 p.)

Ngôn ngữ:


Auditing
Moral
Ethics

Organizational theory & behaviour -- bicssc; Accounting-- auditing-- Auditor independence-- ethics-- moral-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH