Môi trường đất

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vũ Hải Yến

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 363.7396 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2007

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 24117

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH