Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.4083 Executive management

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2009,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 24121


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH